ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
Ви се налазите:  | Линије  | Дневне линије  | Линија  |

ЛИНИЈА 504

ТРАСА ЛИНИЈЕ
СМЕР А
УЛИЦЕ: ВИДИКОВАЦ - Патријарха Јоаникија - Видиковачки венац - Патријарха Јоаникија - Пилота Михаила Петровића - Мишка Крањца - Патријарха Димитрија - Ослободилаца Раковице - Ослобођења - Сретена Поповића - 13. октобра - Палих бораца - Подавалска - Славка Миљковића - 13. октобра - Александра Војиновића - РЕСНИК /ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА/
СТАЈАЛИШТА: ВИДИКОВАЦ, ТОПЛАНА, СРЕТЕНА МЛАДЕНОВИЋА МИКЕ, БОЖЕ ЈЕРЕМИЋА, СУСЕДГРАДСКА, ВИДИКОВАЧКА, ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА, ЈАНКОВИЋ СТОЈАНА, МАРИЧКА, МИШКА КРАЊЦА, УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА, КНЕЖЕВАЦ, ДЕПОНИЈА, КИЈЕВО, ИСПОД ТУНЕЛА, СПОМЕНИК, РЕСНИК /ИЗЛАЗ/, ПАЛИХ БОРАЦА, ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА, БРЂАНСКА, АВАЛСКА, КАМЕНАЦ, 13 ОКТОБРА, АЛЕКСАНДРА ВОЈИНОВИЋА, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА РЕСНИК
СМЕР Б
УЛИЦЕ: РЕСНИК /ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА/ - Александра Војиновића - 13. октобра - Славка Миљковића - Подавалска - Палих бораца - 13. октобра - Сретена Поповића - Ослобођења - Ослободилаца Раковице - Патријарха Димитрија - Мишка Крањца - Пилота Михаила Петровића - Патријарха Јоаникија - Видиковачки венац - Патријарха Јоаникија - ВИДИКОВАЦ
СТАЈАЛИШТА: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА РЕСНИК, АЛЕКСАНДРА ВОЈИНОВИЋА, 13 ОКТОБРА, КАМЕНАЦ, АВАЛСКА, БРЂАНСКА, ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА, ПАЛИХ БОРАЦА, РЕСНИК /ИЗЛАЗ/, СПОМЕНИК, ИСПОД ТУНЕЛА, КИЈЕВО, ДЕПОНИЈА, КНЕЖЕВАЦ, УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА, МИШКА КРАЊЦА, МАРИЧКА, ЈАНКОВИЋ СТОЈАНА, ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА, СУСЕДГРАДСКА, БОЖЕ ЈЕРЕМИЋ, ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ, ТОПЛАНА, ВИДИКОВАЦ

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.