| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Пражњење септичких јама (назив и ознака из општег речника набавке: 90440000 - Услуге чишћења септичких јама) МН-55/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Сервис и поправка виљушкара (назив и ознака из општег речника набавке : 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) МН-65/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА И СЕРВИС АПАРАТA ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ТИП GEN SET (назив и ознака из општег речника набавке: 42662000 – Опрема за заваривање) МН-50/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Чишћење и фарбање стубова контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 50532400 - Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију електричне енергије) МН-56/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ СЕКТОРА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50882000 - Услуге поправке и одржавања опреме за ресторане) МН-54/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НА БАВКЕ - УСЛУГА: ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ ПО ПОГОНИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45232410 Радови на канализационој мрежи ) МН-59/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Грађевински материјал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон и 44 49 1000 - Шипке) МН-49/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај (назив и ознака из општег речника: 39221000 - Кухињска опрема, 39310000 - Угоститељска опрема, 39312200 - Опрема за мензе (кантине)) МН-53/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Изнајмљивање интернет веза/линкова (назив и ознака из општег речника набавке: 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) МН-42/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.01.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ситан инвентар за кухињу - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема) МН-48/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.01.2019. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер