| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА РАДИО СТАНИЦЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ДИГИТАЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) МН-79/17
03.10.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА (назив и ознака из општег речника набавке: 45215500 - Јавни тоалети) МН-75/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за објекте (врата, прозори, паркет) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи) МН-78/17
26.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за централно грејање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39715210 - Опрема за централно грејање) МН-68/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ФАРБАРСКОЈ РАДИОНИЦИ НА ДОРЋОЛУ (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) МН-37/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.09.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017.ГОДИНУ (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 - Рачуноводствене и ревизорске услуге) МН-80/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ВАНГАБАРИТНИ И ПРЕВОЗ СПЕЦИЈАЛНОГ ТЕРЕТА, (назив и ознака из општег речника набавке: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене ) МН-72/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.09.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА, СЕРВИСИРАЊ Е И БАЖДАРЕЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА, УРЕЂ АЈА ЗА МЕРЕЊЕ СИЛЕ К ОЧЕЊА ВОЗИЛА, УРЕЂАЈ А И МЕРИЛА ЗА БАЖДАРЕЊЕ ТАХОГРАФА И УРЕЂАЈА ЗА ИСПИТИВ АЊЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ТРАПА - ПО ПАРТИЈАМА МН-76/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Надзор над извођењем радова при изради противпожарне инсталације (са централом) у СП "Космај", (назив и ознака из општег речника набавке: 71247000 - Надзор гр ађевинских радова ) МН-74/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА АПАРАТА И УРЕЂАЈА (МЕРНИХ АЛАТА И УРЕЂАЈА, РУЧНИХ АЛАТА...) И БАЖДАРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ МЕРНИХ АЛАТА - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 50433000 - Услуге калибрације (баждарења)) МН-67/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.09.2017. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер