| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
РЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА (назив и ознака из општег речника набавке : 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) МН-23/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ТИПСКИМ ИСПРАВЉАЧКИМ СТАНИЦАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталаци је зграда) МН-17/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 Транспортни бетон и 44331000 Шипке) МН-14/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пијаћа вода путем изнајмљивања и постављања апарата за пијаћу воду (назив и ознака из општег речника набавке:41110000 - Пијаћа вода) МН-20/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИС ''САВА'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда ) МН-22/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка, испорука и монтажа самоносивог телекомуникационог кабла (назив и ознака из општег речника набавке: 32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема) МН-19/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГА Ђ УЈУ Ћ ИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ (назив и ознака из општег речника набавке: 90714600 Услуге контроле безбедности животне средине) МН-16/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -Услугa: ПОПРАВКА БИРО ОПРЕМЕ (ШТАМПАЧА, ФОТОКОПИР АПАРАТА, СКЕНЕРА, РИЗОГРАФА, ФОТОАПАРАТА....) -ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја) МН-21/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Испитивање и одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара (назив и ознака из општег речника набавк е: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме ) МН-15/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.07.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ (АТС) ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (назив и ознака из општег речника набавке: 71317100 - Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара и експлозије и надзором над њима) МН-18/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.06.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер