ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) МН-13/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.06.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Испорука и монтажа тракастих завеса (назив и ознака из општег речника набавке: 39515000 - Завесе, драперије, застори и платнене ролетне) МН-11/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.06.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Налепнице за унутрашњост и спољашњост возила и стајалишних места (назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 - Ознаке и налепнице) МН-14/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.05.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: УСЛУГА ВИРТУЕЛНОГ ПРИВАТНОГ СЕРВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 72212222 - Услуге израде софтвера за интернет сервере) МН-10/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.05.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ -УСЛУГА: Сервисирање клима уређаја за комуникациони систем AASTRA Mx ONE(назив и ознака из општег речника набавке: 50730000 -Услуге поправке и одржавања расхладних група) МН-09/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
16.05.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: РЕКРЕАТИВНИ ОПОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ (назив и ознака из општег речника набавке: 92000000 – Услуге у области рекреације,културе и спорта) МН-12/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.05.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Лиценца за коришћење програма TIS Web 4.3.10 (за тахограф) (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавања софтвера за информационе технологије) МН-07/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.05.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Oдржавање техничке исправности и контролисање стационарног уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих материја гасова (назив и ознака из општег речника набавке: 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса) МН-08/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.05.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МАТЕРИЈАЛ ЗА КОМПЛЕТИРАЊЕ СКЛОНИШТА-по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 35120000 - Надзорни и сигурносни системи и уређаји) МН-52/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.04.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПРОЦЕНА РЕЗЕРВИСАЊА НАКНАДА И ДРУГИХ БЕНЕФИЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ( НАГРАДЕ И ОТПРЕМНИНЕ ) У СКЛАДУ СА МРС. 19 (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 – рачуноводствене и ревизорске услуге) МН-06/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2019. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер