| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина машине за чишћење колектора електоромотора, (назив и озн ака из општег речника набавке: 42995000 - Разне машине за чишћење) МН-40/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.06.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: УСЛУГА: ПОПРАВКА И БАЖДАРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА У САОБРАЋАЈНИМ ПОГОНИМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 50111000 - Услуге управљања возним парком, услуге поправки и одржавања возног парка) МН-45/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.06.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина машине за израду електро намотаја, (назив и ознака из општег речника набавке: 31640000 - Машине и апарати са посебним функцијама) МН-39/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Атестирање и фарбање проти впожарних апарата и поправка и одржавање уређаја за ППЗ и пуњење бочица угљендиоксидом и азотом, (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме ) МН-35/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА БИРО ОПРЕМЕ (ШТАМПАЧА, ФОТОКОПИР АПАРАТА, СКЕНЕРА, РИЗОГРАФА, ФОТОАПАРАТА ....) - ПО ПАРТИЈАМА , (назив и ознака из општег речника набавке: 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја) МН-41/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МРЕЖНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 32420000 - Мрежна опрема) МН-34/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ХИДРАУЛИЧНЕ ПРЕСЕ ЗА ИЗБИЈАЊЕ ОСОВИНИЦА РУКАВЦА 500 kN, 2 ком., (назив и ознака из општег речника набавке: 42636100 - Хидрауличне пресе) МН-33/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - УСЛУГА: ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА И УРЕЂАЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА И ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА И УРЕЂАЈА ЗА БАЖДАРЕЊЕ ТАХОГРАФА, (назив и ознака из општег речника набавке: 79132000 - Услуге оверавања, 50413000 - Услуге поправке и одржавања контролних апарата, 50433000 - Услуге калибрације (баждарења)) МН-36/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.05.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кварцни песак за пескаре трамваја, (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 - Песак) МН-30/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.05.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ ХАЛЕ СП УПУТ, (назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова) МН-29/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.05.2017. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.