| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : Радионички ремонт енергетског трансформатора (назив и ознака из општег речника набавке: 5 0532200 - Услуге поправке и одржавања трансформатора) МН-08/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: TЕХНИЧКИ ГАСОВИ У ЧЕЛИЧНОЈ АМБАЛАЖИ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови) МН-10/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ (АТС) ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОС ЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА МН-06/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.05.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка, испорука и монтажа самоносивог телекомуникационог кабла (назив и ознака из општег речника набавке: 32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема) МН-05/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.04.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Димничарске услуге (назив и ознака из општег речника набавке: 90714600 - Услуге контроле безбедности животне средине) МН-07/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.04.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Израда пројекта за извођење радова на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске контактне мреже у Улици Димитрија Туцовића (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) МН-03/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.03.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КВАРЦНИ ПЕСАК ЗА ПЕСКАРЕ ТРАМВАЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000- Песак) МН-04/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.03.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КВАРЦНИ ПЕСАК ЗА ПЕСКАРЕ ТРАМВАЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 - Песак) МН-02/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.03.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И УГРАДЊА КОНДЕЗНОГ РЕЗЕРВОАРА У КОТЛАРНИЦИ У СП "ЗЕМУН" (назив и ознака из општег речника набавке: 44600000 - Цистерне, резервоари и контејнери; радијатори за централно грејање и котлови) МН-01/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и постављање самолепљиве фолије на возилима, као заштита од сунца ( назив и ознака из општег речника набавке: 44174000 – Фолија ) МН-103/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.01.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер