| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Израда пројекта за извођење радова на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске контактне мреже у Улици Димитрија Туцовића (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) МН-03/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.03.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КВАРЦНИ ПЕСАК ЗА ПЕСКАРЕ ТРАМВАЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000- Песак) МН-04/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.03.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КВАРЦНИ ПЕСАК ЗА ПЕСКАРЕ ТРАМВАЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 - Песак) МН-02/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.03.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И УГРАДЊА КОНДЕЗНОГ РЕЗЕРВОАРА У КОТЛАРНИЦИ У СП "ЗЕМУН" (назив и ознака из општег речника набавке: 44600000 - Цистерне, резервоари и контејнери; радијатори за централно грејање и котлови) МН-01/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и постављање самолепљиве фолије на возилима, као заштита од сунца ( назив и ознака из општег речника набавке: 44174000 – Фолија ) МН-103/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.01.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРАЦ ИЈА АПАРАТА И УРЕЂАЈ А (МЕРНИХ АЛАТА И УРЕЂАЈА, РУЧ НИХ АЛАТА...) И БАЖД АРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ МЕР НИХ АЛА ТА – по партијама МН-97/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.01.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА И СЕРВИС ПОМОЋНИХ АГРЕГАТА ЗА СТРУЈУ (назив и ознака из општег речника набавке: 50532300 – Услуге поправке и одржавања генератора ) МН-104/17
17.01.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Руда купле и спајање руде са главом купле закивањем (назив и ознак а из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) МН-99/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.01.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли) МН-102/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
16.01.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај (назив и ознака из општег речника набавке: 39315000 - Опрема за ресторане) МН-101/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.01.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер