ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Информације | Огласи |

ОГЛАСИ

 
08.07.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све заинтересоване кандидате који поседују возачку дозволу Ц категорије, да се пријаве за похађање обуке за возача Д категорије. Трошкове обуке сносиће ЈКП ГСП ''Београд'', уз уговорну обавезу да кандидат након завршене обуке заснива радни однос на одређено време на 24 месеца у ЈКП ГСП ''Београд''.
Заинтересовани кандидати могу лично или путем поште да доставе молбе на адресу ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд. 
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
- Стручна спрема – средње образовање - III, IV и V степен
- Возачка дозвола Ц категорије
- Уверење о држављанству Републике Србије
Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе и уверење о држављанству, као и фотокопију личне карте и контакт телефон. 
Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП „Београд“ или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.
почетак стране

25.06.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све заинтересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран почетком септембра 2019. године.
Пријаве се предају у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2.
Термин похађања обуке, као и рок за пријаву, ће накнадно бити одређени од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Све потребне информације о обуци могу се добити и у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.
почетак стране

08.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Агенција за безбедност саобраћаја обавештава све кандидате који су завршили обуку за возача трамваја, као и оне који нису положили испит или изашли на испит, да ће се теоријски део испита одржати у уторак 04.06.2019. године, са почетком у 08:00 часова у просторијама ЈКП ГСП ''Београд'' и то на адреси Булевар Црвене Армије бр.1, погон Нови Београд. Кандидати су обавезни да дођу на испит 15 минута пре почетка испита (у 07:45 часова).
Пријава испита се врши слањем потребне документације, најкасније до 17.05.2019. године, на адресу Агенције: Агенција за безбедност саобраћаја Булевар Михајла Пупина бр. 2 11070 Нови Београд.
Све информације о испиту и потребној документацији за пријаву испита, можете наћи на сајту Агенције за безбедност саобраћаја: www.abs.gov.rs.
почетак стране

11.01.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран почетком марта 2019. године.
Пријаве се предају у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2. Термин похађања обуке, као и рок за пријаву, ће накнадно бити одређени од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.
почетак стране

10.07.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран за септембар 2018. године.
Пријаве се предају у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, најкасније до 20.08.2018. године. Термин похађања обуке ће накнадно бити одређен од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22
почетак стране

23.01.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП "Београд" оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима возача аутобуса и тролејбуса
Позивају се сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема – средње образовање - III, IV и V степен
  • Возачка дозвола Д категорије
  • Тахографска картица или потврда о поднетом захтеву
  • Са или без радног искуства

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију тахографске картице или потврде о поднетом захтеву, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
почетак стране

11.01.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Отказивање вожње "новогодишњим трамвајем"
С обзиром на актуелне ниске температуре и непредвидиве околности у саобраћају, као и због безбедносних разлога вожње "новогодишњим трамвајем" заказане за 11.1.2017. и 12.1.2017. се отказују.
С поштовањем, ЈКП ГСП "Београд"
почетак стране

07.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Лиценце на пет година
Нови систем линценирања возача трамваја, почео је обуком 21 новog кандидата, 19. септембра 2016. године у малој сали Саобраћајног погона „Нови Београд". Друга група са истим бројем полазника почиње обуку 15. децембра ове године, на истом месту као и претходна.
Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП „Београд" према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.
Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање лиценце. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање "Б" категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Лиценцу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.


почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер