| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра : Амортизери за аутобусе, тролејбусе и остала возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-291/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.12.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електропокретачи и алтернатори за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) ВНД-263/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.12.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Руда купле и спајање руде са главом купле закивањем (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) ВНД-281/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови кочног система за трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34630000 - Делови железничких или трамвајских локомотива или шинских возила; опрема за кoнтролу железничког саобраћаја) ВНД-268/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и постављање монтажног објекта за теренског мајстора на терминусу Трошарина (назив и ознака из општег речника набавке : 44211000 - Монтажне зграде) ВНД-272/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.12.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА НОВИХ СОЛО АУТОБУСА (ДО 55 МЕСТА) (назив и ознака из општег речника набавке: 34121100 - Аутобуси за јавни превоз) ВНД-282/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.12.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИНУСНИХ ОБЈЕКАТА (назив и ознака из општег речника набавке: 44211000 - Монтажне зграде) ВНД-271/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.12.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - услугa: Обука запослених - екстерно (назив и ознака из општег речника набавке: 80400000 - Услуге образовања одраслих и друге услуге образовања) ВНУ-296/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.11.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Прехрамбени производи и освежавајућа пића (назив и ознака из општег речника набавке: 15800000 - Разни прехрамбени производи) ВНД-283/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛНОГ ДАТА ЦЕНТРА СА ОПРЕМОМ И ПРИПРЕМНИМ РАДОВИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) ВНД-284/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.12.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер