ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСПа (назив и ознака из општег речника набавке: 34953000 - Прилазне рампе) ВНД-488/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.03.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА ВОЗИЛА SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-15/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.03.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ПОГОНИМА ГСП-А (назив и ознака из општег речника набавке: 50711000 - Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама) ВНУ-09/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.03.2020. до 09.30h
Назив предмета набавке: Свеже месо, обликована у три партије (партија 1), (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 15110000 – Месо; 15111100 – Јунетина) 5/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервис и поправка машине за савијање шина (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-08/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.03.2020. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 09123000 - Природни гас) ВНД-06/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.03.2020. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ДЕЛОВА ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-14/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.03.2020. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: КАСКО ОСИГУРАЊЕ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА N3, КИПЕР (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-07/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.03.2020. до 12.30h
Назив предмета набавке: Енергенти - уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел, обликованa у две партије (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 09134000 - Гасна уља, 09135000 - Уља за ложење) 6/18
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Лична заштитна средства (одећа, обућа и опрема) (назив и ознака из општег речника набавке: 18143000 - Заштитна опрема) ВНД-486/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.01.2020. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.