| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за механизацију (виљушкаре, глачалице, карете, косилице...) и делови за теретна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 2415000 - Виљушкари, радна возила, вучна возила на перонима железничких станица) ВНД-171/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, путничка, теретна и доставна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) КПД-191/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хладњаци и други делови расхладног система (експанзиони судови, затварачи и цеви инсталације хлађења, заптивке...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила) ВНД-192/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТАНДАРДНА И НЕСТАНДАРДНА РОБА - завртњеви, навртке, подлошке, сегери, расцепке, заковице - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44530000 - Вијци) КПД-197/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервисирање и одржавање система за гашење пожара на возилима SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавкe: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-182/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Kолонијалне робе, обликоване у девет партија (назив и ознака из општег речника набавкe: 15842100 - Чоколада, 15842200 - Чоколадни производи) 15/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) ВНД-167/17
24.08.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Усисни и издувни систем за аутобусе (цеви, носачи, обујмице, заштитни лимови, заптивачи...) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-193/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-199/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина камиона "путара" са товарним простором и додатним путничким простором (1+6 седишта), до 3,5 Т носивости, 1 ком. (назив и ознака из општег речника набавке: 42415200 - Радна возила) ВНД-172/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.10.2017. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер