| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МАТЕРИЈАЛ ЗА ХРОМИРАЊЕ И ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ ДЕЛОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХЛАДЊАКА, АКУМУЛАТОРА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45442300 - Радови на заштити површина) ВНД-169/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.08.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Средство за прање мотора/возила, конце нтровано, (назив и ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење) ВНД-159/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.08.2017. до 09.30h
Назив предмета набавке: Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије (партија 4), (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 24455000 - Средства за дезинфекцију; 24900000 - Фини и разни хемијски производи; 33700000 - Производи за личну негу) 1/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОВЕСНА ОПРЕМА ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈБУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34946000 - Материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-123/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.06.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовинског склопа трамваја са редуктором – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 – Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-125/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.06.2017. до 12.30h
Назив предмета набавке: Канцеларијски производи – по партијама (партија 2), (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 30192000-1, канцеларијски материјал, ОРН – 30197000-6, ситна канцеларијска опрема, 30199000-0, канцеларијски материјал од хартије и други артикли) 9/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови одузимача струје тролејбуса и трамваја - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-146/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Припремни радови за постављање дванаестостубне дизалице у депоу "Сава" за поправку CAF трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-165/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.08.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: БРАВИЦЕ И ОКОВСКИ ДЕЛОВИ - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге) ВНД-151/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.08.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Шелне, спојнице брзовезујуће, чауре, прикључци, редуцири, цевни наставци - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 42131140 - Редукцијски вентили, повратни вентили, сигурносни вентили ) ВНД-121/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.08.2017. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер