| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање и оправку пнеуматика - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНД-22/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.04.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА (назив и ознака из општег речника набавке: 34352200 - Гуме за аутобусе) ВНД-36/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.03.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Специјални алат за поправку контактне мреже – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44510000 - Алати) ВНД-20/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОКАЗИВАЧИ ЛИНИЈЕ И ПРАВЦА (ИНФОРМАЦИОНИ ДИСПЛЕЈИ НА ВОЗИЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34942000 - Опрема за сигнализацију) ВНД-21/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.03.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : СКИДАЊЕ РЕКЛАМА СА ВОЗИЛА (БЕОГРАДИЗАЦИЈА) И ДОВОЂЕЊЕ ОПЛАТЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 90917000 - Услуге чишћења превозних средстава) ВНУ-19/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ КАРДАНСКИХ ВРАТИЛА ВОЗИЛА – ПО ПАРТИЈАМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 50116400 - Услуге поправке и одржавања преноса возила) ВНУ-18/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервисирање и поправка клима уређаја на трамвајима URBOS 3 (CAF) (назив и ознака из општег речника набавке: 45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације) ВНУ-07/18
23.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Обука запослених - екстерно (назив и ознака из општег речника набавке: 80400000 - Услуге образовања одраслих и друге услуге образовања) ВНУ-24/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 15811000 - Хлебни производи ; 15896000 - Дубоко смрзнути производи ; 03142500 - Јаја) ВНД-23/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.03.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НИСК ОПОДНИХ СОЛО АУТОБУСА ГРАДСКОГ ТИПА КОМ. 10 (ИК 112М), (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-25/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.03.2018. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер