| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови ваздушне инсталације трамваја Duwag - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 - Системи за довод ваздуха) ВНД-89/18
06.06.2018. до 09.30h
Назив предмета набавке: КУПОВИНА ДИЗАЛИЦА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34326200 - Дизалице за возила) ВНД-66/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.05.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Замена светиљки у просторијама ПИУС - а, на 2. спрату управне зграде СП Нови Београд (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-67/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.06.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈБУСКЕ КМ (назив и ознака из општег речника набавке: 44322100 - Кабловски водови) ВНД-72/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.06.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опруге за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (на зив и ознака из општег речника набавке: 44550000 - Опруге) ВНД-79/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.06.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЧНЕ ОБЛОГЕ И КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника н абавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-80/18
01.06.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : УСЛУГА ТРАЖЕЊА, СЕЛЕКЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ ВОЗАЧА "D" КАТЕГОРИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 80510000 - Услуге специјалистичке обуке) ВНУ-98/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: РЕМОНТ ПУМПИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И БРИЗГАЉКИ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50511000 - Услуге поправки и одржавање пумпи) ВНУ-99/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП - А (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-93/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НОВИХ НИСКОПОДНИХ ЗГЛОБНИХ АУТОБУСА КОМ. 30 (И К 218М) (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-97/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.05.2018. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер