ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Kуповина вишефункционалног штампача у боји (назив и ознака из општег речника набавке: 30232110 - Ласерски штампачи, 30216110 - Скенери за рачунаре) ВНД-122/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.06.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ремење клинасто и пљоснато - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312100 - Ремени вентилатора) ВНД-132/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕМЕНИЦЕ И ЗАТЕЗАЧИ РЕМЕНИЦА ЗА АУТОБУСЕ И ДЕЛОВИ ЗА МОНТАЖУ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-124/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИС КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-100/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Грађевински материјал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон и 44491000 - Шипке) ВНД-102/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.05.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кровни луфтери за аутобусе, тролејбусе и трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 34210000 - Каросерије за возила) ВНД-99/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.06.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕРВИС И ПОПРАВКА ВИЉУШКАРА, TРАКТОРА И УЛТ (назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) ВНУ-105/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема и материјал за централно грејање - по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке: 39715210 - Опрема за централно грејање ) ВНД-97/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Услуга ремонта склопа уземљења точка CAF (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 – Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-98/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ СЕКТОРА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ (назив и ознака из општег речника набавке: 50882000 - Услуге поправке и одржавања опреме за ресторане) ВНУ-81/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.06.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер