| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ АУТОЕЛЕКТРИКЕ ЗА АУТОБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) ВНД-332/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.02.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ИСПИТИВАЊЕ И САНАЦИЈА ПУКОТИНА НА ПОГОНСКИМ, ОСОВИНСКИМ МОСТОВИМА ТРОЛЕЈБУСА БКМ (назив и ознака из општег речника набавки: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-197/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-323/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ 31 АУТОБУСА МАРКЕ IK218 М, (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-04/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА КОЛИЦА ЗА ВУЧУ БЛОКИРАНОГ ОСОВИНСКОГ МОСТА НА ТРАМВАЈИМА URBOS 3 (назив и ознака из општег речника набавке: 34114000 - Специјализована возила) ВНД-87/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за аутобусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-353/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА IK-112M - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-345/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНОГ КОРИТА НА МОСТОВСКОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ИЗНАД ТРОЛЕЈБУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-341/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Расхладна течност за аутобусе - антифриз (назив и ознака из општег речника набавке: 24961000 - Течности за хладњаке) ВНД-351/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ГРЕЈАЊА НА АУТОБУСИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-317/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.02.2019. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер