| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Проналажење и ископ места квара на енергетским кабловима (назив и ознака из општег речника набавке: 45311200 - Електро - монтажни радови ) ВНУ-127/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Гумена и гумено - техничка роба - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-124/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Алат - делови машина за одржавање возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44510000 - Алати ) ВНД-148/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ АУТОМАТСКИХ МЕЊАЧА VOITH, ZF, ALLISON - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-171/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Замена кровне греде у каросеријској радионици , број ВН Д - 167 /1 8 , преговарачки поступак сходно члану 36. став 1. тачка 3. ЗЈН (назив и ознака из општег речника набавки: 45453000 - Ремонтни и санациони радови ) ВНР-167/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: НЕСТАНДАРДНА РОБА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44530000 - Вијци) ВНД-137/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовинског склопа трамваја без редуктора – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 – Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-140/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.07.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови оплате, ентеријера, каросерије возила, носачи, прирубнице, ручице, подлошке - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-136/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.07.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови мотора CUMMINS - ЦНГ - по партијама ( назив и ознака из општег речника набавке : 34310000 - Мотори и делови мотора) ВНД-145/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.07.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Прехрамбени производи - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 15131700 - Месне прерађевине) ВНД-150/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.07.2018. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер