| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ултра брзи прекидач, делови ултрабрзог прекидача, грејач трамвајске скретнице - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 - Прекидачи (снаге)) ВНД-236/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.12.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : ПЕРИОДИЧНИ И ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ И САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ И МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА БРИСЕВА И НАМИРНИЦА - ПО ПАРТИЈАМA (назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 - Здравствене услуге) ВНУ-251/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈ БУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 44322100 - Кабловски водови) ВНД-233/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.12.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Резервни делови оплате, ентеријера, каросерије возила, носачи, прирубнице, ручице, подлошке - по партијама, број ВНД-227/17 (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-227/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - добра: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОД И И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура, 44 173000 – Трака, 44331000 - Шипке) ВНД-240/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.11.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЛЕЖАЈ ТОЧКА CAF (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-252/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДЕЛА ОГРАДЕ У СП "КОСМАЈ" (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-245/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-223/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.11.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-232/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.11.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Контакти и клеме за трамваје и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34940000 - Опрема за саобраћај на железничким пругама) ВНД-243/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.11.2017. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер