ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Остале услуге  | Центар за обуку возача  |

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА

Почео је са радом дана 19.03.2021. године решењем Агенције за безбедност саобраћаја бр. 225-03-00176/2021-04. Основна делатност центра је обука кандидата за стицање почетног и периодичног сертификата о стручној компетентности – CPC (eng. – Certificate of Professional Competence).

Центар за обуку возача послује као саставни део ЈКП ГСП „Београд" и располаже стручним кадровима, опремом и возилима свих категорија потребних за спровођење обуке.

ЈКП ГСП „Београд" основан је 1892. године и представља лидера у области јавног градског превоза путника како у Р.Србији тако и у региону. Стручни, високообразовани кадрови који поседују дугогодишња искуства у разним областима, а пре свега у саобраћају и машинству, гаранција су високог квалитета обуке возача.

Полазницима обуке на располагању је савремено опремљен простор, наставна опрема и возила.

Сертификат о стручној компетентности – CPC

Закон о безбедности саобраћаја на путевима у члану 203. и 204. уређује област која се односи на лица којима је управљање возилом основно занимање.

Возач моторног возила, односно скупа возила, коме је управљање возилом основно занимање, када управља возилом, односно скупом возила категорија C, C1, D, D1, CЕ, C1Е, DЕ или D1Е, за обављање послова професионалног возача мора имати стечену почетну квалификацију, односно периодичну обуку.

Делатност рада

Центар за обуку возача организује обуку за стицање сертификата о стручној компетентности – CPC (eng. – Certificate of Professional Competence) и то:

Основна обука

Основна обука спроводи се према Програму за стицање почетног CPC-а. Основна обука може бити организована као:

    1) основна обука у трајању од најмање 280 наставних часова;

    2) основна убрзана обука у трајању од најмање 140 наставних часова;

    3) додатна обука у трајању од најмање 70 наставних часова;

    4) додатна обука у трајању од најмање 35 наставних часова;

    5) допунска обука у трајању од најмање 14 наставних часова.

Врста и време трајања обуке одређује се према образовању возача и признатој почетној квалификацији (ако је поседује) што је ближе описано Правилником о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача.

У току једног дана возач може похађати највише седам наставних часова, односно највише 35 наставних часова у току једне недеље. Настава се састоји од теоријске и практичне обуке. Практични часови реализују се на возилу, односно скупу возила највише категорије коју возач има у возачкој дозволи, а која се односи на возила за превоз терета односно превоз путника.

Након извршене обуке, возач стиче потврду о завршеној обуци и Агенцији за безбедност саобраћаја подноси пријаву за полагање стручног испита за стицање почетног СРС-а. Стручни испит спроводи Агенција за безбедност саобраћаја у просторијама Центра. Уколико је возач положио стручни испит, подноси захтев на основу којег Агенција издаје почетни СРС за превоз терета односно превоз путника.

Периодична обука

Периодични СРС за превоз терета односно, превоза путника, стиче се похађањем периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од пет година од дана издавања почетног или претходног периодичног CPC-a.

Периодична обука спроводи се према Програму за стицање периодичног CPC-а.

Периодична обука спроводи се кроз обавезне семинаре унапређења знања (у даљем тексту: семинар), који се организује као једнодневни семинар и састоји се од седам наставних часова од којих највише два часа могу бити практична.

Семинари садрже улазне и излазне тестове у трајању од по 30 минута, који се раде на почетку и на крају семинара, а које организује Центар.

Након извршеног семинара, возач стиче потврду о завршеној периодичној обуци на обавезним семинарима унапређења знања.

У току једне календарске године возачу ће се признати највише два семинара на којима је присуствовао, а који имају различите планове и програме рада.

Након извршених обавезних семинара, возач Агенцији за безбедност саобраћаја подноси захтев за издавање периодичног СРС-а.

Информације и пријаве

За све информације у вези основне и периодичне обуке, терминима и цени молимо Вас да нам се обратите.

Пријава се може поднети лично, путем писма или е-поште, попуњавањем одговарајућег обрасца пријаве:

Центар ће најкасније седам дана пре почетка семинара на погодан начин возачу доставити инструкције за плаћање и обавестити га о дану, времену и месту похађања семинара.

Ценовник

Цена обука које тренутно Центар за обуку возача спроводи:

Р.бр. Назив обуке Основна цена ПДВ 20% Цена са порезом
1. Основна убрзана обука - 140 часова 116.000,00 23.200,00 139.200,00
2. Додатна обука - 70 часова 74.500,00 14.900,00 89.400,00
3. Додатна обука - 35 часова 37.000,00 7.400,00 44.400,00
4. Допунска обука - 14 часова 13.800,00 2.760,00 16.560,00
5. Периодична обука - 7 часова 6.600,00 1.320,00 7.920,00

Адреса / Контакт

Центар за обуку возача

Др Агостина Нета 1

11070 Нови Београд

Тел. 011/366-4558

Viber 064/881-3526

Е-пошта: centar.cpc@gsp.co.rs

Радно време: од 7 до 15 часова

Локација Центра

Корисни линкови

Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.