ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | О нама  | Организација предузећа  |

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

НАДЗОРНИ ОДБОР

председник

Бошко РАЖНАТОВИЋ, дипл.правник Биографија

члан

Здравко МАРИНЧИЋ, дипл.менаџер Биографија

МЕНАЏМЕНТ

в.д. директора

Зоран ШАРАЦ, дипл.инж.саобр. Биографија

телефон: 011/366-4050 факс: 011/2631-760

Извршни директор за саобраћај

Ненад ИВАНОВИЋ, дипл.инж.саобр. Биографија

телефон: 011/366-4055 факс: 011/366-4095

Извршни директор за финансијске послове

Ивана ПАВИЋ, дипл.екон. Биографија

телефон: 011/366-4007 факс: 011/366-4095

Извршни директор за правне послове

телефон: 011/366-4013

Извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема

Бојан ШЉУКИЋ, дипл.инж.маш. Биографија

телефон: 011/366-4004 факс: 011/366-4094

Извршни директор за техничку експлоатацију електроподсистема

Горан МАНОЈЛОВИЋ, дипл.инж.маш. Биографија

телефон: 011/366-4004 факс: 011/366-4094

Извршни директор за инвестиције

Биљана БУЈОШЕВИЋ, мастер менаџер

телефон: 011/366-4010 факс: 011/366-4087

Извршни директор за људске ресурсе

Драган РИСТАНОВИЋ, дипл.инж.саобр. Биографија

телефон: 011/366-4054 факс: 011/366-4113

Директори погона / Организационих јединица

ГСП је организован у седам саобраћајних погона и десет организационих јединица

Организацију трамвајског саобраћаја обавља саобраћајни погон „Централа"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4020

Организацију тролејбуског саобраћаја обавља саобраћајни погон „Дорћол"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4024

Организацију аутобуског саобраћаја обављају четири саобраћајна погона

Саобраћајни погон „Карабурма"

Миријевски булевар 1

тел. 011/366-4701

Саобраћајни погон „Космај"

Нишки пут 2

тел. 011/366-4400

Саобраћајни погон „Нови Београд"

Др Агостина Нета 1

тел. 011/366-4517

Саобраћајни погон „Земун"

Дунавска 14

тел. 011/261-0525

Организацију уговореног превоза и унутрашњег транспорта обавља

Саобраћајни погон „Уговорени превоз и унутрашњи транспорт"

Др Агостина Нета 1

тел. 011/366-4515

Генералне оправке возила, генералне оправке склопова и агрегата обавља

ОЈ „Централни ремонт"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4037

Oдржавање трамвајских пруга, контактне мреже, исправљачких станица и објеката ГСП-а обавља

ОЈ „Електро-грађевинска оператива"

Сињска 37-39

тел. 011/2880-446

Контролу и управљање саобраћајем, обавља

ОЈ „Планирање и управљање саобраћајем"

Књегиње Љубице 29

тел. 011/366-4511

Израду планова развоја ГСП-а, спровођење саобраћајних истраживања, реализацију свих инвестиционих програма и унапређење технологија обавља

ОЈ „Развој и системски инжењеринг"

Булевар Маршала Толбухина 32

тел. 011/3192-466

Економско-финансијске послове и продају саобраћајних услуга обављају

ОЈ „Финансије"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4015

Послови инвестиција, јавних набавки и маркетинга обављају се у

ОЈ „Инвестиције"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4010

Правни и послови исхране запослених обављају се у

ОЈ „Правни послови"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4013

Kадровски, општи и послови БЗНР и ЗЖС обављају се у

ОЈ „Људски ресурси"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4054

Унутрашњу контролу и безбедност, послове одбране, ванредних ситуација и противпожарну заштиту обавља

ОЈ „Корпоративна безбедност"

Кнегиње Љубице 29

тел. 011/366-4105

Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.