ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: SMART BACKUP РЕШЕЊЕ ВНД-276/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
03.01.2024. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервисирање и поправка клима уређаја на трамвајима и тролејбусима (ЦПВ ознака: 45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације) ВНУ-263/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
22.12.2023. до 09.30h
ПРЕМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Столарски и тапетарски материјал за уређење ентеријера возила ВНД-286/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
25.12.2023. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације ВНР-281/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
03.01.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: DC и Периметарски firewall ВНД-288/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
03.01.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервис горионика ВНУ-264/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина аутоцистерне ВНД-269/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.12.2023. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ГСП-а ВНР-277/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
26.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ревизија Акта о процени ризика за радна места у ГСП-у ВНУ-268/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.12.2023. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА ВОЗИЛА ВНУ-275/23
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2023. до 08.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.