ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ПРОНАЛАЖЕЊЕ И ИСКОП МЕСТА КВАРА НА ЕНЕРГЕТСКИМ КАБЛОВИМА ВНУ-35/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.06.2021. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина машине за сечење бетона-подни секач (ЦПВ ознака: 42641300 - Алатне машине за обраду бетона) ВНД-77/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.06.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ (ЦПВ ознака: 15800000 - Разни прехрамбени производи) ВНД-76/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
29.06.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина теретног возила N1 ВНД-75/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
29.06.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ХЕМИЈА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА (ЦПВ ознака: 24960000 - Разни хемијски производи) ВНД-73/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
23.06.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе ВНД-67/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
24.06.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добара: Лежај, котрљајни (ЦПВ ознака: 44440000 - Лежајеви) ВНД-72/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
21.06.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Чишћење и одмашћивање система вентилације у сектору за исхрану и смештај (ЦПВ ознака: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-44/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.06.2021. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА НА ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ (ЦПВ ознака: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-58/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.06.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА АУТОДИЗАЛИЦЕ СА КОРПОМ ЗА РАД НА ВИСИНИ (ЦПВ ознака: 34144000 - Моторна возила за специјалне сврхе) ВНД-71/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.06.2021. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.