ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама  |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата (назив и ознака из општег речника набавки: 30192000 - Канцеларијски материјал) ППН-40/20
29.12.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину ППН-39/20
11.12.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Димничарске услуге (CPV ознака: 90915000 - Услуге чишћења пећи и димњака) ППН-37/20
08.12.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Угаљ кокс и дрвени угаљ(ЦПВ ознака: 09111000 - Угаљ и горива на бази угља) ППН-36/20
20.11.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Коричење службених листова (ЦПВ ознака: 79971200 - Услуге повезивања књига) ППН-34/20
23.10.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и сервисирање лифтова (назив и ознака из општег речника набавки: 50750000 - Услуге одржавања лифтова) ППН-27/20
20.10.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Штампање карата за превоз (ЦПВ ознака: 79823000 - Услуге штампања и испоруке) ППН-33/20
12.10.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и уградња стакла у објекте (ЦПВ ознака: 14820000 - Стакло) ППН-28/20
01.10.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Штампање карата за превоз (ЦПВ ознака: 79823000 - Услуге штампања и испоруке ) ППН-29/20
06.10.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху (назив и ознака из општег речника набавке: 90714600 - Услуге контроле безбедн ости животне средине) ППН-31/20
30.09.2020. до 10.30h
 следећа  последња 

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.